Vineman – ระบบรั้วไวน์แมน :: วิธีการติดตั้งรั้วตาข่ายแรงดึง
ไวน์แมน รั้วตาข่ายทนแรงดึงสูง เหมาะสำหรับล้อมที่ ล้อมสวน รั้วเอนกประสงค์ รั้วปศุสัตว์ วัว แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ จิงโจ้ สุนัข รั้วมาตรฐานยุโรป เพื่อเกษตรไทย
วิธีติดตั้งรั้วตาข่ายแรงดึงไวน์แมน วิธีการต่อลวด วิธีการพันเข้ากับเสารั้วเหล็กไวน์แมน เสาปูน เสาไม้
วิธีการติดตั้งระบบ
รั้วตาข่ายไวน์แมน
วิธีติดตั้งแผงรับแรงและเสารั้วย่อย
1
การติดตั้งชุดรับแรง
ขุดหลุมหล่อปูน เพื่อติดตั้งชุดเสารับแรง
2
การติดตั้งรั้วตาข่าย
พันตาข่ายเข้ากับเสาต้นแรก แล้วทำการดึงตาข่ายถักปมให้ตึงแล้ว พันเข้ากับเสาต้นสุดท้าย
3
ปักเสารั้ว Vineman
สวมสามเกลอเกษตรเพื่อตอกเสารั้ว Vineman ลงในดินตามแนวรั้ว ทุกระยะ 5-10 เมตร
4
ใส่ตาข่ายถักปม/ลวดหนาม
ใส่ตาข่ายถักปม/ลวดหนาม ให้เข้ากับเสารั้วไวน์แมน(VineMan) โดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ลวดลงร่อง
วิธีติดตั้งเสาเกษตร Vineman
1
ตอกเสาเกษตร
a.สวมสามเกลอเกษตรเพื่อตอกเสาใน ตำแหน่งที่ต้องการทั้งนี้ควรตอกให้ลึก ลงไปในดินประมาณ 60-70 ซม.
2
คล้องเชือก/ลวด
ลักษณะเฉพาะของเสารั้วไวน์แมนทำให้สามารถ คล้องเชือก/ลวดได้ง่ายแต่หลุดออกยาก